Vandaag presenteerde de Kunstraad Groningen haar adviezen aan de gemeente en provincie Groningen, vorige week bracht de Raad voor Cultuur haar advies uit aan de minister Bussemaker over de verdeling van het subsidiegeld voor de cultuurnotaperiode 2017-2020. In de nieuwe cultuurnotaperiode nemen Guy Weizman en Julie Van den Berghe het stokje over van Ola Mafaalani. In beide adviezen werden de toekomstplannen van het Noord Nederlands Toneel positief beoordeeld. Zakelijk leider Arie Wink: “Hieruit blijkt de waardering van de afgelopen jaren en vertrouwen in de toekomst voor de toch bijzondere multidisciplinaire koers die we hebben ingezet.”

 

Raad voor Cultuur
De Raad voor Cultuur adviseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de verdeling van het subsidiegeld voor de cultuurnotaperiode 2017-2020. Binnenkort zullen zij, op basis van deze adviezen, hun definitieve subsidietoekenningen bekend maken.
De Raad adviseert het aangevraagde bedrag te honoreren en schrijft:

 

'Het Noord Nederlands Toneel heeft als toekomstig interdisciplinair gezelschap een unieke positie in de basisinfrastructuur. De raad is enthousiast over de nauwe samenwerking met Club Guy&Roni en over de plannen voor de komende jaren. De raad vindt het positief dat het gezelschap met speciaal gemaakte producties in de regio wil blijven spelen en zijn eigen theater wil gebruiken voor het opbouwen van zogenoemde communities. Hiermee versterkt het Noord Nederlands Toneel zijn positie in de eigen omgeving en bouwt het een band op met het publiek. De raad zou wel graag zien dat het gezelschap zijn talentontwikkelingstraject de komende periode beter uitwerkt. De raad waardeert het veelzijdige educatieve programma van het Noord Nederlands Toneel, onder meer omdat daarmee verschillende doelgroepen worden aangesproken.'

Lees het gehele rapport van Raad van Cultuur

 

Kunstraad Groningen

De Kunstraad Groningen adviseert de gemeente Groningen. De Kunstraad gaf in haar inleiding aan dat ze een zekere frictie voelen tussen de culturele ambities van de stad en het financieel kader waarbinnen zij diende te adviseren. Groningen is een bruisende cultuurstad, aldus de Kunstraad. Het Noord Nederlands Toneel adviseren ze niet het aangevraagde bedrag te geven, maar wel een verhoging (huidige subsidie € 185.000,- geadviseerd bedrag € 250.000,-).
De Kunstraad schrijft:

De Kunstraad vindt het van lef getuigen dat dit grote BIS-gezelschap eigenzinnige, rock ’n roll-achtige voorstellingen wil brengen voor een breed publiek, op verrassende plekken. De interdisciplinaire benadering van het NNT ligt in het DNA van de artistiek leider en de gekozen samenwerkingsverbanden besloten.
Het NNT vraagt een verhoging van de huidige subsidie aan ten behoeve van een verhoogd activiteitenniveau in de Machinefabriek en ontwikkeling van het interdisciplinaire huis. De organisatie geeft daarbij aan momenteel te afhankelijk te zijn van incidentele gelden en van de vier grote BIS-gezelschappen het minste geld te besteden te hebben. De Kunstraad heeft begrip voor dit standpunt en is van mening dat het NNT – net als enkele andere landelijk gesubsidieerde Groningse instellingen – op een relatief beperkt aandeel regionale cofinanciering kan rekenen, terwijl het gezelschap tot een van de meest vooruitstrevende instellingen van Groningen gerekend mag worden en een grote (maatschappelijke) verantwoordelijkheid heeft in de keten. 
Lees het advies van de Kunstraad Groningen

 

 

Geef uw reactie

Wilt u reageren op dit artikel? Vul de velden hieronder in om een bericht te plaatsen!

Meer nieuws

  • Noord Nederlands Toneel

    Bloemstraat 38
    9712 LE Groningen

    T: +31 50 588 54 40

    E: info@nnt.nl
Realisatie: Stoneart Webdesign