renedehaan Rene de Haan
TIP

Theater de Steeg

13/03/2017

Als jongeren een theatervoorstelling van De Steeg zien, dan verandert er wat. Ze worden geraakt, geprikkeld, misschien in verwarring gebracht. We laten in onze voorstellingen een ander licht op de zaak vallen. We laten een glimp zien van hoe het óók kan. Dat is het begin van een verandering, hoe klein die ook is.

Onze voorstellingen gaan over jongeren van nu. Over onderwerpen waar zij op dit moment mee worstelen, waardoor ze gefascineerd zijn of waar ze grip op proberen te krijgen. We geven geen antwoorden en bieden geen pasklare oplossingen, maar dagen de jongeren uit zelf hun standpunt te bepalen. Theater is daarvoor een prachtig medium, omdat het zo direct is, zo dicht-op-de-huid. Theater kan kwesties invoelbaar maken en zorgen voor emotionele betrokkenheid. We werken bovendien met jonge, getalenteerde acteurs zodat de voorstellingen nog eens extra herkenbaar en aansprekend zijn voor de jongeren in het publiek.

Onze voorstellingen sluiten goed aan bij diverse vakken, zoals maatschappijleer, burgerschapsvorming of mentorlessen. In die context vormen ze een mooie aanleiding voor discussies, bewustwording en reflectie. Daarnaast kunnen ze natuurlijk deel uitmaken van het lesaanbod Culturele en Kunstzinnige Vorming.

http://www.desteeg.info/